Учень має знати у розділі "Текстовий процесор "

Учень
описує поняття:
·        текстовий документ;
·        текстовий процесор;
·        фрагмент  тексту;
·        організаційна діаграма;
пояснює:
·        призначення текстового процесора;
·        призначення організаційних діаграм;
описує:
·        середовище текстового процесора;
·        алгоритм створення текстового документа;
·        алгоритм опрацювання текстового документа;
·        різні способи копіювання і вставляння фрагментів тексту;
·        операції редагування і форматування текстового документа;
·        алгоритм вставляння графічних зображень та організаційних діаграм;
·        процес перевірки правопису в середовищі текстового процесора;
·        алгоритм автоматизованого пошуку та заміни фрагментів у тексті;
·        алгоритм знаходження довідкових відомостей в середовищі текстового процесора;
наводить приклади:
·        об’єктів текстового документа;
·        основні операції, що можна виконувати  над текстом в середовищі текстового процесора;
·        використання текстового процесора в навчанні;
порівнює:
·        режими роботи в середовищі текстового процесора;
уміє:
·        створювати, відкривати, редагувати та зберігати  документи в середовищі текстового процесора;
·        вводити кілька абзаців тексту з дотриманням правил орфографії, пунктуації і введення тексту;
·        переміщувати текстовий курсор в тексті з використанням  миші та клавіатури;
·        виділяти фрагменти тексту (слово, рядок, абзац, весь документ);
·        форматувати текст: символи (шрифт, розмір, колір, накреслення), абзаци (шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу);
·        виділяти та вилучати, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням комбінацій клавіш, меню;
·        вставляти графічні об’єкти в текстовий документ;
·        знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;
·        перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматичному режимі;
·        нумерувати сторінки документа;
·        здійснювати попередній перегляд документа та роздруковувати текстовий документ;
використовує:
·          різні способи копіювання і переміщення фрагментів тексту;
·          довідкову систему текстового процесора;
·          засоби пошуку й автоматичної заміни тексту;
засоби перевірки правопису

Комментариев нет:

Отправить комментарий